Kontakta oss på 08-647 08 68

Miljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

Vår miljöpolicy är:

  • Skapa ett effektivt resursutnyttjande och att arbeta för ett fungerande kretslopp bland annat genom att vi sorterar våra sopor.
  • Minimera negativ miljöpåverkan i samband med våra aktiviteter.
  • Följa lagar, förordningar och krav bland annat genom att vi lämnar gamla elektronikprodukter vid anvisade avfallsstationer.
  • Ha en öppen dialog med kunder, leverantörer och medarbetare i miljöfrågor bland annat genom att vi försöker använda material som inte är miljöskadligt.