Kontakta oss på 08-647 08 68

Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

JP Elteknik AB har som målsättning att:

  • Att uppfylla och överträffa kundens krav och förväntningar på professionellt utförda installationer.
  • Att tillföra ett mervärde för kunden.
  • Att JP skall framstå som ett företag man alltid kan lita på.
  • Att göra varje beställare och projekt till en referens.
  • Kvaliteten omfattar allt från kundkontakter till färdiga arbeten.
  • Att ständigt vara öppen för nya idéer och vidareutveckla våra medarbetare så att vi även framåt kan erbjuda kvalificerade tjänster.
  • Att vi säkrar vår kvalitet genom egenkontroller som bl.a. innehåller en installationskontroll enligt gällande föreskrifter.
  • Kvalitetsansvaret delas av alla medarbetare i JP Elteknik. Var och en i företaget skall ha kunskap om och förstå att det är dennes beslut och handlande som påverkar kvaliteten på vårt arbete och tjänster.

Älvsjö 2006-02-15

Peter Löfgren – Företagsledare

Kvalitetssäkringssystem

Vi arbetar efterutvalda delar av EIO-Q Ledningssystem. Läs mer på www.eio-q.com

 


JP ska vara ett företag man alltid kan lita på.