Kontakta oss på 08-647 08 68

KNX-Fastighetsautomation

KNX

KNX – världens första öppna och enda standard för hem- och Fastighetsautomation. KNX teknologin är nu en världsstandard ISO/IEC14543. Ett kontrollsystem som knyter samman fastighetens tekniska funktioner såsom belysning, värme/kyla, ventilation, larm/övervakning, solskydd, ljud och andra funktioner.

Alla KNX certifierade produkter är helt kompatibla och kan fritt blandas oberoende av fabrikat.

Med KNX blir styrning och övervakning av funktioner i en fastighet mer avancerade och framtidsäkert. Systemet möjliggör funktioner och lösningar som med konventionell teknik skulle vara mycket kostsamma, om överhuvudtaget realiserbara.

Fördelar med KNX bussystem/kontrollsystem

 • förenklad ledningsprojektering
 • färre ledningar
 • kortare installationstider
 • kortare om- och utbyggnadstider
 • reducerar energikostnader genom behovsanpassade styrning av belysning, värme/kyla och ventilation.
 • reducerar energikostnader genom energioch belastningsstyrning
 • loggning och insamling av driftdata
 • enkel utbyggnad, kräver ingen ändring i befintlig elinstallation
 • flexibel anpassning till lokalförändringar, kräver ingen ändring av befintlig kabelförläggning
 • ökad komfort och högre säkerhet
 • övervakning/styrning av fastighetsfunktionerna med PC

Var används KNX
KNX kontrollsystem används i alla typer av byggnader, från villan till stora industrier.

Kort systembeskrining
KNX-systemet består i huvudsak av sensorer och aktorer som kommunicerar med varandra via en tvåledarkabel (bussen).

Exempel på sensorer är tryckknappar, rörelsedetektorer, IR-mottagare för fjärrkontroll, ljussencorer, binära och analoga ingångar. Exempel på aktorer är reläer, dimmeraktorer, displayer, analoga utgångar och ställdon. Intelligensen finns ute i varje apparat och systemet Projekteras och driftsätts med PC-programvaran KNX Tool Software (ETS).
Exempel på funktioner:

Scenariostyrning
Med en knapptryckning kan olika förbrukare i t.ex. ett konferensrum ställas in i ett fördefinierat scenario; takbelysning dimras till 20%, spotlights släcks, mörkläggningsgardiner dras för fönstren och projektorn för PC-presentation slås på. Används också med fördel hemma i villan, tex välkommen-hem-belysning.

Reglering av värme och kyla
Värme och kyla kan styras individuellt i varje rum efter personliga önskemål och samtidigt hanteras centralt för hela fastigheten. Man kan styra såväl elvärme och vattenburna system.

Närvarostyrning
Styrning av belysning, värme, kyla och ventilation kan ske med närvarogivare för att få full komfort när det behövs Och minska onödigt energispill när rummet står tomt.

Styrning av solskydd
KNX-systemet hanterar automatiskt driften av markiser och jalusier efter ljus- och väderförhållanden. Även manuell och tidsberoende styrning är möjlig.

Larm/övervakning
Bussen möjliggör kostnadseffektiv övervakning och insamling av olika former av larm i fastigheten, t.ex. tekniska larm, övervakning av fönster/dörrar, övervakning av temperaturer, osv. Larmet kan presenteras i displayer, loggas i visualiseringsprogram och generera telefonuppringning och SMS-meddelanden.

Systemintegrering
Det finns också kommunikationslösningar som gör det möjligt att kommunicera och fritt utbyta data mellan olika bussystem. Bussystemet kan även integreras med fastighetens nätverk (LAN, Ethernet, TCP/IÅ) så att det blir tillgängligt direkt från arbetsplatserna i ett kontorsnätverk.

Trådlös kommunikation
Med radiokommunikation kan man snabbt och kostnadseffektivt bygga upp förbindelser mellan bussystem inom och mellan fastigheter. Här ingår även lösningar, som gör det möjligt att från en bärbar PC koppla upp sig till bussystemet med full åtkomst till visualiseringsprogrammet för att styra/reglera och avläsa information. Larm och annat prioriterad information kan överföras till GSM-nätet, till mobiltelefon, personsökare fax osv.

Med KNX kan du skräddarsy lösningar och funktioner för alla typer av krav, behov och önskemål. Läs gärna mer på www.knx.org. Men tveka inte att kontakta oss på JP Elteknik om du har frågor etc.