Kontakta oss på 08-647 08 68

EIO Eltest

eltest_start_img_bebis

EIO ELTEST – dolda elfel kan vara livsfarliga

Elanläggningar åldras precis som allt annat i ett hus. Ju fler år som går, desto större risk att något händer med din anläggning som kan leda till allvarliga skador och i värsta fall döden. Har elinstallationen i din bostad passerat bäst-före-datum? Tänk också på att nya elinstallationer som är felaktigt utförda kan vara förödande för liv och egendom.

Var rädd om nära och kära – elinstallationer är en färskvara!

Hur elsäkert är ditt hem?

Är du alldeles säker på att din familj, släkt och vänner inte riskerar att få ström genom kroppen på grund av exempelvis en sprucken gummiisolering på en sladd eller att skadedjur har förstört kablar, kopplingar är felaktigt utförda och att jordade uttag saknas?

Kan du helt lita på att din bostad inte börjar brinna genom att elsystemet belastas mer än det byggdes för? Har du installerat exempelvis inbrottslarm, infravärme på uteplatsen, automatisk utebelysning eller tidur för motorvärmare? Men inte dimensionerat elanläggningen därefter.

EIO Eltest gör livet tryggare

Det luriga med elinstallationer är att du oftast inte kan se riskerna med blotta ögat. Eftersom du är ansvarig för elanläggningen i din bostad, bör du därför låta en elinstallatör att göra ett EIO Eltest. Det tar pulsen på elanläggningen och ger besked om dess säkerhet, komfort, ekonomi (till exempel energiförbrukning) och tekniska standard.

Testet är en besiktning.

Elinstallatören testar gruppcentraler och säkringar, kollar ledningar och kablar, gör stickprovskontroller av kopplingar, eluttag och strömbrytare.
I din hand får du ett protokoll. Du ser om elanläggningen har fullgod säkerhet eller om fel behöver rättas till, antingen för att anläggningen ska uppfylla gällande föreskrifter eller för att förhindra direkt livsfara. Visar testet att din elanläggning kan bli säkrare, kan elinstallatören uppskatta vad det kostar att åtgärda felen.

Säkrare att bo i, lättare och sälja och köpa

När eltestet är utfört får du ett protokoll som visar eventuella anmärkningar på din elanläggning. Du får även en dekal som placeras på centralen när alla eventuella
fel är åtgärdade. Protokollet är värdefullt, inte minst om bostaden ska säljas. Bara EIO elinstallatörer kan göra EIO Eltest Eltestet kan endast utföras av medlemmar i Elektriska Installatörsorganisationen EIO.

Frågelista för fastighetens elinstallation

Det ligger både i säljarens och köparens intresse att informera om, respektive bli informerad om, alla eventuella fel och defekter som en fastighets elanläggning är behäftad med.
Läs mer på www.eio-eltest.se samt gör en självtest av din bostad.