Kontakta oss på 08-647 08 68

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

JP Elteknik har som målsättning:

  • Att säkerställa en samarbetskultur som är grundad på lika värde mellan ledare och medarbetare.
  • Vi skall främja och utveckla de positiva elementen i arbetet som t.ex. arbetsglädje, motivation, engagemang, ansvarkänsla samt personlig och yrkesmässig utveckling.
  • Vår verksamhet kan innehålla arbetsmiljörisker. Vi är också i hög grad beroende av arbetsmiljösituationen hos våra kunder.
  • Självklart skall företaget och de anställda följa de lagar, föreskrifter och normer som samhället ställer på vår verksamhet.
  • I det dagliga arbetet ska varje anställd visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö. Det ankommer på var och en, inte bara att följa regler, instruktioner och rutiner, utan också att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker och hot mot arbetsmiljön och förhindra arbetsskador och ohälsa.
<

Målet är att skapa en såväl fysisk som psykisk sund arbetsplats för alla.